PKK Toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Toimintasuunnitelma vuodelle 2021 

TOIMINTAPERIAATTEET

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden toiminnan päätavoitteena on aktivoida ympärivuotista pyöräilyä ja lisätä pyöräilijöiden positiivista näkyvyyttä liikenteessä. Tätä toteutetaan järjestämällä yhteisiä ja yleisiä ajotilaisuuksia maastossa ja maantiellä sekä edistämällä lasten ja nuorten pyöräilyharrastusta.

TAVOITTEITA

2021 jatketaan aktiivista junioritoimintaa. Pyritään lisäämään yhteistyötä alueen muiden aktiivisten toimijoiden ja seurojen kanssa tavoitteena monipuolistaa junioreiden ajoharjoittelua. Juniorilenkkien osallistujat jaetaan ikä- tai tasoryhmiin aina kun vetäjätilanne sen sallii. 

Pyritään saamaan seuran edustaja Tampereen seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa ja se käsittelee erikseen päätettyjä liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia.

Ajokausi pyritään viemään läpi turvallisesti ilman onnettomuuksia. Yhteislenkit pidetään turvallisina osaavalla ohjaamisella sekä järjestäytyneellä ja kurinalaisella ryhmäajolla sekä riittävän pienillä ryhmillä. Pyritään edistämään valojen käyttöä ja näkyvyyttä liikenteessä esimerkillisesti.

Maastossa tavoitteena kesäkaudelle 2021 tulee olemaan suosittujen Lamminpään yhteislenkkien pitäminen edellisten vuosien kaltaisina sekä pyrkiä lisäämään tarjontaa arkipäiväiltoihin taikka viikonlopulle. 

Maantiellä yhteislenkkejä jatketaan tavoitteena uusien harrastajien mukaan saaminen tarjoamalla kevyt maantielenkki vähintään kerran viikossa. 

TOIMINTA 2021

Keskitymme harrastustapahtumien, yhteislenkkien, juniorilenkkien ja Tour de Tampereen järjestämiseen. Kaupin Kanuunat ei osallistu pyöräilykilpailujen järjestämiseen.

Näkyvimpänä toimintana jatkuvat säännölliset maasto- ja maantieyhteislenkit Tampereella jo vakiintuneeseen tapaan lauantaina ja sunnuntaina sekä lisäksi useana arki-iltana. 

Talvikaudelle 2020-2021 tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus ajoharjoitteluun Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa (ent. Pirkkahalli). 

Keskiviikkolenkit pidetään edelleen seuran tunnetuimpana maastoyhteislenkkinä. Pyritään järjestämään keskiviikkoisin aina perinteinen kevyt lenkki, “Kevyt Keskiviikkolenkki ®”,  sekä vetäjätilanteen salliessa nopeampi ja/tai ajallisesti pidempään ajava ryhmä. 

Maantielenkeille tarjotaan monipuolisesti erilaisia ajoryhmiä niin viikolla kuin viikonloppunakin. Erityisesti alkukauden maantielenkeillä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen ryhmäajoon. Kauden aikana uudet lenkeille mukaan tulevat kuskit opastetaan mukaan. Soratielenkkejä järjestetään myös. 

Selvitetään yhteistyötä Nordic Gravel Seriesin kanssa.

Jatketaan osallistumista yleiseen pyöräilyä edistävään keskusteluun ja toimintaan Tampereella, mahdollisuuksien mukaan muiden seurojen ja Tapon kanssa yhteistyössä. Toimimme ympärivuotisen kunto- ja työmatkapyöräilyn edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi. Osallistumme pyöräilytapahtumien järjestämiseen yhdessä Tapon kanssa.

Otamme osaa aktiivisesti alueen pyöräilyseurojen yhteistyöhön ja tiedotamme jäsenistöllemme erilaisista alueella olevista kilpailuista ja tapahtumista. 

Järjestetään jäsenille huollon ja ajotekniikan koulutustilaisuuksia sekä tuetaan vapaaehtoisia jäseniä kouluttautumaan mm. pyöräilynohjaajiksi. Pyritään tässä tekemään yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme, alueen pyörähuoltojen ja Tampereen Polkupyöräilijöiden kanssa. Pyritään järjestämään Pyöräilynohjaajakoulutus jäsenistölle Tampereella.

Pyöräilykauden aikana seura kannustaa osallistumaan pyöräilytapahtumiin seuran väreissä ja mahdollisimman suurella joukolla. Jatketaan positiivista näkymistä arkiliikenteessä ja yhteislenkeillä ympäri Suomea. Pyritään laajentamaan turvallista ryhmäajokulttuuria osallistumalla ohjattujen ajoryhmien vetoon myös niissä pyöräilytapahtumissa, joihin Kanuunoita pyydetään mukaan.

Pirkan Pyöräily

Jatkamme yhteistyötä Pirkan Pyöräilyn kanssa.

Tour de Tampere

Talvi TdT järjestetään aikaisempien vuosien tapaan ”kevyellä mallilla” helmi- maaliskuussa 2021.

26. peräkkäinen Tour de Tampere järjestetään keväällä tai syksyllä 2021. 

SEURATUKI JA HANKINNAT

Seura tukee pyöräilytapahtumiin osallistumista ja talviharjoittelua erillisten päätösten mukaisesti. Seura maksaa jäsenten talvikauden 2020-2021 ajoharjoittelun Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa.

Seuralla on ajoasut, joita jäsenistö voi hankkia. Hallitus päättää ajoasujen tilaamisesta.

Seura tukee kuntotestiin osallistuvia erillisen päätöksen mukaisesti kerran vuodessa. 

Vuoden 2021 aikana kehitetään aktiivisten jäsenten huomioimista/palkitsemista.

Seuran jäsenet voivat hakea Suomen Pyöräily ry:n kilpailulisenssiä myös kaudelle 2021. Lisenssikuljettajat saavat seuralta saman tuen kuin avoimiin kuntoilutapahtumiin osallistuvat. 

TIEDOTTAMINEN

Seuran virallisia tiedotuskanavia ovat Yhdistysavaimen kautta lähetettävä sähköposti ja seuran www-sivut. 

Muita kanavia ovat mm. Facebook, Nimenhuuto.com ja Fillari-foorumin keskustelupalstat.