PKK Toimintasuunnitelma vuodelle 2022

TOIMINTAPERIAATTEET

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden toiminnan päätavoitteena on aktivoida ympärivuotista pyöräilyä ja lisätä pyöräilijöiden positiivista näkyvyyttä liikenteessä. Tätä toteutetaan järjestämällä yhteisiä ja yleisiä ajotilaisuuksia maastossa ja maantiellä sekä edistämällä lasten ja nuorten pyöräilyharrastusta.

TAVOITTEITA

2022 jatketaan aktiivista junioritoimintaa. Pyritään lisäämään yhteistyötä alueen muiden aktiivisten toimijoiden ja seurojen kanssa tavoitteena monipuolistaa junioreiden ajoharjoittelua. Juniorilenkkien osallistujat jaetaan ikä- tai tasoryhmiin aina kun vetäjätilanne sen sallii.

Pyritään saamaan seuran edustaja Tampereen seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa ja se käsittelee erikseen päätettyjä liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia.

Ajokausi pyritään viemään läpi turvallisesti ilman onnettomuuksia. Yhteislenkit pidetään turvallisina osaavalla ohjaamisella sekä järjestäytyneellä ja kurinalaisella ryhmäajolla sekä riittävän pienillä ryhmillä. Pyritään edistämään valojen käyttöä ja näkyvyyttä liikenteessä esimerkillisesti.

Maastossa tavoitteena kesäkaudelle 2022 tulee olemaan suosittujen Lamminpään yhteislenkkien pitäminen edellisten vuosien kaltaisina sekä pyrkiä lisäämään tarjontaa arkipäiväiltoihin taikka viikonlopulle.

Maantiellä yhteislenkkejä jatketaan tavoitteena uusien harrastajien mukaan saaminen tarjoamalla kevyt maantielenkki vähintään kerran viikossa.

TOIMINTA 2022

Keskitymme harrastustapahtumien, yhteislenkkien, juniorilenkkien ja Tour de Tampereen järjestämiseen.

Näkyvimpänä toimintana jatkuvat säännölliset maasto- ja maantieyhteislenkit Tampereella jo vakiintuneeseen tapaan lauantaina ja sunnuntaina sekä lisäksi useana arki-iltana.

Talvikaudelle 2021-2022 tarjotaan jäsenistölle mahdollisuus ajoharjoitteluun Tampereen Messu- ja
urheilukeskuksen A-hallissa (ent. Pirkkahalli).

Keskiviikkolenkit pidetään edelleen seuran tunnetuimpana maastoyhteislenkkinä. Pyritään järjestämään
keskiviikkoisin aina perinteinen kevyt lenkki, “Kevyt Keskiviikkolenkki ®”, sekä vetäjätilanteen salliessa
nopeampi ja/tai ajallisesti pidempään ajava ryhmä.

Maantielenkeille tarjotaan monipuolisesti erilaisia ajoryhmiä niin viikolla kuin viikonloppunakin. Erityisesti alkukauden maantielenkeillä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen ryhmäajoon. Kauden aikana uudet lenkeille mukaan tulevat kuskit opastetaan mukaan. Soratielenkkejä järjestetään myös.

Jatketaan osallistumista yleiseen pyöräilyä edistävään keskusteluun ja toimintaan Tampereella, mahdollisuuksien mukaan muiden seurojen ja Tampereen Polkupyöräiljät ry:n (TaPo) kanssa yhteistyössä. Toimimme ympärivuotisen kunto- ja työmatkapyöräilyn edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi. Osallistumme pyöräilytapahtumien järjestämiseen yhdessä TaPon kanssa.

Otamme osaa aktiivisesti alueen pyöräilyseurojen yhteistyöhön ja tiedotamme jäsenistöllemme erilaisista alueella olevista kilpailuista ja tapahtumista.

Järjestetään jäsenille huollon ja ajotekniikan koulutustilaisuuksia sekä tuetaan vapaaehtoisia jäseniä kouluttautumaan mm. pyöräilynohjaajiksi. Pyritään tässä tekemään yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme, alueen pyörähuoltojen ja Tampereen Polkupyöräilijöiden kanssa. Pyritään järjestämään Pyöräilynohjaajakoulutus jäsenistölle Tampereella.

Pyöräilykauden aikana seura kannustaa osallistumaan pyöräilytapahtumiin seuran väreissä ja mahdollisimman suurella joukolla. Jatketaan positiivista näkymistä arkiliikenteessä ja yhteislenkeillä ympäri Suomea. Pyritään laajentamaan turvallista ryhmäajokulttuuria osallistumalla ohjattujen ajoryhmien vetoon myös niissä pyöräilytapahtumissa, joihin Kanuunoita pyydetään mukaan.

Pirkan Pyöräily

Jatkamme yhteistyötä Pirkan Pyöräilyn kanssa.

Tour de Tampere

Talvi TdT järjestetään aikaisempien vuosien tapaan ”kevyellä mallilla” helmi- maaliskuussa 2022.

27. peräkkäinen Tour de Tampere järjestetään keväällä tai syksyllä 2022.

SEURATUKI JA HANKINNAT

Seura tukee pyöräilytapahtumiin osallistumista ja talviharjoittelua erillisten päätösten mukaisesti. Seura maksaa jäsenten talvikauden 2021-2022 ajoharjoittelun Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa.

Seuralla on ajoasut, joita jäsenistö voi hankkia. Hallitus päättää ajoasujen tilaamisesta.

Seura tukee kuntotestiin osallistuvia erillisen päätöksen mukaisesti kerran vuodessa.

Vuoden 2022 aikana kehitetään aktiivisten jäsenten huomioimista/palkitsemista.

TIEDOTTAMINEN

Seuran virallisia tiedotuskanavia ovat Yhdistysavaimen kautta lähetettävä sähköposti ja seuran www-sivut.

Muita kanavia ovat mm. Facebook, Nimenhuuto.com ja Fillari-foorumin keskustelupalstat.