PKK Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

TOIMINTAPERIAATTEET

Pyöräilyseura Kaupin Kanuunoiden toiminnan päätavoitteena on aktivoida ympärivuotista pyöräilyä ja lisätä pyöräilijöiden positiivista näkyvyyttä liikenteessä. Tätä toteutetaan järjestämällä yhteisiä ja yleisiä ajotilaisuuksia maastoon ja maantielle sekä edistämällä lasten ja nuorten pyöräilyharrastusta.

 

TAVOITTEITA

2020 jatketaan aktiivista junioritoimintaa. Pyritään lisäämään yhteistyötä alueen muiden aktiivisten toimijoiden ja seurojen kanssa tavoitteena monipuolistaa junioreiden ajoharjoittelua. Juniorilenkkien osallistujat jaetaan ikä- tai tasoryhmiin aina kun vetäjätilanne sen sallii.

Pyritään saamaan seuran edustaja Tampereen seuraparlamenttiin. Seuraparlamentin pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen. Parlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätösvaltaa ja se käsittelee erikseen päätettyjä liikuntaseuroja koskevia kysymyksiä. Seuraparlamentti voi ottaa kantaa esimerkiksi avustusperiaatteisiin ja liikuntaolosuhteisiin sekä järjestää yhteisiä tilaisuuksia.

Ajokausi pyritään viemään läpi turvallisesti ilman onnettomuuksia. Yhteislenkit pidetään turvallisina osaavalla ohjaamisella sekä järjestäytyneellä ja kurinalaisella ryhmäajolla sekä riittävän pienillä ryhmillä. Pyritään edistämään valojen käyttöä ja näkyvyyttä liikenteessä esimerkillisesti.

Maastossa tavoitteena kesäkaudelle 2020 tulee olemaan suosittujen Lamminpään maastoyhteislenkkien pitäminen edellisten vuosien kaltaisina sekä pyrkiä lisäämään tarjontaa arkipäiväiltoihin taikka viikonlopulle.

Maantieyhteislenkkejä jatketaan tavoitteena uusien harrastajien mukaan saaminen tarjoamalla kevyt maantielenkki vähintään kerran viikossa. Kesällä 2019 on kevyitä maantielenkkejä ollut jopa kolmesti viikossa.

 

TOIMINTA 2020

Keskitymme harrastustapahtumien, yhteislenkkien, juniorilenkkien ja Tour de Tampereen järjestämiseen. Kaupin Kanuunat ei osallistu pyöräilykilpailujen järjestämiseen.

Näkyvimpänä toimintana jatkuvat säännölliset maasto- ja maantieyhteislenkit Tampereella jo vakiintuneeseen tapaan lauantaina ja sunnuntaina sekä lisäksi useana arki-iltana. Talviaikaan lenkit tehdään maasto- ja cx-pyörillä, kesällä ajetaan tämän lisäksi myös maantiellä. Talvikaudella on jälleen myös KanuunaSpinning ja fillaristijooga kerran viikossa.

Talvikaudelle 2019-2020 on joulukuusta huhtikuulle jäsenistölle varattu mahdollisuus ajoharjoitteluun Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa (ent. Pirkkahalli). Alueen muut pyöräilyseurat ovat tervetulleita jatkossakin osallistumaan ajovuoroille yhteistyön lisäämiseksi ja parantamiseksi.

Keskiviikkolenkit pidetään edelleen seuran tunnetuimpana maastoyhteislenkkinä. Pyritään järjestämään keskiviikkoisin aina perinteinen kevyt lenkki, “Kevyt Keskiviikkolenkki ®”,  sekä vetäjätilanteen salliessa nopeampi ja/tai ajallisesti pidempään ajava ryhmä.

Maantielenkeille tarjotaan monipuolisesti erilaisia ajoryhmiä niin viikolla kuin viikonloppunakin. Erityisesti alkukauden maantielenkeillä kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen ryhmäajoon. Kauden aikana uudet lenkeille mukaan tulevat kuskit opastetaan mukaan. Järjestetään gravel grinding (hiekkatie)- ja cyclocross- lenkkejä.

Jatketaan osallistumista yleiseen pyöräilyä edistävään keskusteluun ja toimintaan Tampereella, mahdollisuuksien mukaan muiden seurojen ja Tapon kanssa yhteistyössä. Toimimme ympärivuotisen kunto- ja työmatkapyöräilyn edistämiseksi ja olosuhteiden parantamiseksi. Osallistumme pyöräilytapahtumien järjestämiseen yhdessä Tapon kanssa.

Seura pyrkii edistämään sisävelodromin saamista Hakametsän hallin vapautuviin sisäurheilutiloihin.

Otamme osaa aktiivisesti alueen pyöräilyseurojen yhteistyöhön ja tiedotamme jäsenistöllemme erilaisista alueella olevista kilpailuista ja tapahtumista.

Järjestetään jäsenille huollon ja ajotekniikan koulutustilaisuuksia sekä tuetaan vapaaehtoisia jäseniä kouluttautumaan mm. pyöräilynohjaajiksi. Pyritään tässä tekemään yhteistyötä yhteistyökumppaneidemme, alueen pyörähuoltojen ja Tampereen Polkupyöräilijöiden kanssa. Pyritään järjestämään Pyöräilynohjaajakoulutus jäsenistölle Tampereella.

Pyöräilykauden aikana seura kannustaa osallistumaan pyöräilytapahtumiin seuran väreissä ja mahdollisimman suurella joukolla. Jatketaan positiivista näkymistä arkiliikenteessä ja yhteislenkeillä ympäri Suomea. Pyritään laajentamaan turvallista ryhmäajokulttuuria osallistumalla ohjattujen ajoryhmien vetoon myös niissä pyöräilytapahtumissa, joihin Kanuunoita pyydetään mukaan.

Pirkan Pyöräily

Jatkamme yhteistyötä Pirkan Pyöräilyn kanssa.

Tour de Tampere

Talvi TdT järjestetään aikaisempien vuosien tapaan ”kevyellä mallilla” helmi- maaliskuussa 2020

25. peräkkäinen Tour de Tampere järjestetään syksyllä 2020. Juhlavuosi huomioidaan tapahtuman järjestelyissä.

 

SEURATUKI JA HANKINNAT

Seura tukee pyöräilytapahtumiin osallistumista ja talviharjoittelua erillisten päätösten mukaisesti. Seura maksaa jäsenten talvikauden 2019-2020 ajoharjoittelun Tampereen Messu- ja urheilukeskuksen A-hallissa.

Seuralla on ajoasut, joita jäsenistö voi hankkia. Hallitus päättää ajoasujen tilaamisesta.

Seura tukee kuntotestiin osallistuvia erillisen päätöksen mukaisesti kerran vuodessa.

Vuoden 2020 aikana kehitetään aktiivisten jäsenten huomioimista/palkitsemista seuran toiminnassa ja tarjonnassa.

Seuran jäsenet voivat hakea Suomen Pyöräily ry:n kilpailulisenssia myös kaudelle 2020. Lisenssikuljettajat saavat seuralta saman tuen kuin avoimiin kuntoilutapahtumiin osallistuvat.

 

TIEDOTTAMINEN

Seuran virallinen tiedotuskanavia ovat Yhdistysavaimen kautta lähetettävä sähköposti ja seuran www-sivut.

Muita kanavia ovat mm. Facebook, Nimenhuuto.com ja Fillari-foorumin keskustelupalstat.